Arbitrage


Het belang van goede arbitrage

Met goede arbitrage komt iedere sport pas echt tot zijn recht, dus ook hockey. Als scheidsrechters de regels goed kennen én goed toepassen, het spel goed "lezen” en ongepast gedrag tegengaan, wint niet alleen het best spelende team, maar vooral ook het hockey.

De impact op de sfeer en beleving van de wedstrijd door goede arbitrage is onvoorstelbaar groot. Een goed geleide wedstrijd geeft niet alleen rust op het veld en de bank, maar ook bevordert ook beter hockey, tevredenheid en gezelligheid langs de lijn en in het clubhuis. Het leidt tot minder agressie en per saldo tot een veel fijnere club omdat mensen beter tot hun recht komen en meer plezier hebben.

Indeling scheidsrechters jeugdwedstrijden op zaterdag

Voor aanvang van het seizoen communiceert de KNHB welke teams worden aangewezen om gefloten te worden door Bondsscheidsrechters. Betreffende teams worden hierover geïnformeerd door het wedstrijdsecretariaat van de club. De planning van de overige scheidsrechters regelt de club zelf. De indeling wordt gemaakt door de arbitragecommissie in combinatie met het wedstrijdsecretariaat. Hiervoor hanteren we in de regel de volgende verdeling:

 • Teams uitkomend in Landelijk A of Landelijk B / Super A of Super B / Topklasse worden in de regel gefloten door CS+ scheidsrechters of CS+ scheidsrechters in opleiding. Voor wedstrijden van JC1, MC1, JD1 en MD1 worden af en toe ook ouders ingezet om te fluiten.

 • A-teams worden gefloten door 1 seniorenlid en 1 ouder

 • B-teams worden gefloten door 1 seniorenlid en 1 ouder

 • JC2 en MC2 worden gefloten door 1 jeugdlid en 1 ouder

 • JD2 en MD2 worden gefloten door 1 jeugdlid en 1 ouder

 • C3 t/m C…. worden gefloten door 2 A-jeugdleden óf 1 ouder met 1 A/B-jeugdlid

 • D3 t/m D…. worden gefloten door 2 B-jeugdleden óf 1 ouder met 1 C/B-jeugdlid

 • 8-tallen worden gefloten door 1 C/D jeugdlid en 1 ouder (spelbegeleider)

 • 6-tallen worden gefloten door 2 ouders (spelbegeleider)

 • 3-tallen worden gefloten door 2 ouders (spelbegeleider), 1 van het thuisteam en 1 van het gastteam.

De arbitragecommissie alsook het wedstrijdsecretariaat zijn gerechtigd om als gevolg van overmacht van bovenstaande indeling af te wijken om tot een passende oplossing te komen.

Ouders als scheidsrechter

BH&BC verwacht dat ieder jeugdteam tenminste 5 eigen scheidsrechters heeft die het team gedurende het seizoen bij thuiswedstrijden fluiten, met een jeugdlid of seniorenlid. Met 5 scheidsrechters fluit je dan in de regel 2x per jaar. Als een team nog meer eigen scheidsrechters heeft, dan neemt deze fluit frequentie uiteraard af. Lijkt het je leuk om het team van je zoon/dochter te gaan fluiten? Geef je dan op om je scheidsrechterskaart te halen via [email protected].

Scheidsrechterskaart halen

Iedereen vanaf de C-jeugd (-leeftijd) kan zijn scheidsrechterskaart halen. De digitale cursus en het examen worden door de KNHB ter beschikking gesteld. Daarnaast vinden er op de club met regelmaat spelregel- en cursusavonden plaats, zoals:

 • Spelregelavond voor spelbegeleiders 3-, 6- en 8-tallen - eind september/begin oktober

 • Cursus en examen Junior Clubscheidsrechter (voor C- en D-jeugdleden die graag de 8-tallen willen fluiten) – begin oktober

 • Spelregel avond voor beginnende scheidsrechters – oktober

 • Spelregel avond voor ervaren scheidsrechters incl. weerbaarheidstraining - oktober

 • 2 cursusavonden ter voorbereiding op examen Clubscheidsrechter (verplicht voor A- en B-jeugdleden die nog niet in het bezit zijn van een Club Scheidsrechterskaart) - januari

Examens vinden meestal plaats eind oktober/begin november, in februari en april. De data worden via nieuwsberichten op de website bekend gemaakt. De cursussen worden gegeven en/of begeleid door de Bondsscheidsrechters die verbonden zijn aan onze club.

Cursussen en examens

De digitale cursus vindt plaats via een door de KNHB ter beschikking gestelde digitale leeromgeving, waar je zelf thuis, in je eigen tijd de regels krijgt uitgelegd en met de examenstof kunt oefenen. Ben je zelf een hockeyer of heb je vroeger gehockeyd, dan zal je dit maar een paar uur vergen. Als je geen hockey-ervaring hebt, moet je rekening houden met 2 à 3 avonden zelfstudie. Het examen wordt op een doordeweekse avond op de club afgenomen.

Alle 1e jaars B-leden alsook de A- en B-leden die nog niet in het bezit zijn van de Clubscheidsrechters Kaart (CS-kaart), ontvangen aan het begin van de winterstop een uitnodiging voor twee voor hen verplichte cursusavonden in januari en het examen in februari. Zij worden allemaal automatisch aangemeld voor het examen. C-jeugdleden die graag hun kaart willen gaan halen zijn van harte welkom om de aan te haken bij de cursus en het examen aan het begin van het jaar. Uiteraard op vrijwillige basis.

C- en D-jeugdleden die graag willen leren fluiten onder begeleiding kunnen hun Junior Club Scheidsrechterskaart (Jr. CS-kaart) halen waarmee ze de wedstrijden van de 8-tallen mogen fluiten. Aanmelden kan via [email protected]

CS+ scheidsrechter

Voor de betere clubscheidsrechters bestaat de mogelijkheid om zich nog verder te bekwamen in het fluiten via de zogenaamde Clubscheidsrechter Plus (CS+) opleiding. De CS+ opleiding is afgeleid van de bond scheidsrechtersopleiding. Door BH&BC Breda geselecteerde, gevorderde clubscheidsrechters worden in dit door de bond ontwikkelde programma in één seizoen opgeleid tot aanzienlijk betere arbiters. De opleiding wordt verzorgd door officiële, door de KNHB getrainde CS+ Leercoaches. Het CS+ programma bestaat uit 3 cursus dagdelen, fluit-coaching en een aan het einde af te leggen fluit examen. BH&BC Breda heeft momenteel 4 CS+ leercoaches aan het werk om zo’n 15 CS+ers in opleiding te begeleiden.

Spelregels

De meest recente spelregels voor veldhockey, zaalhockey en jongste jeugd zijn terug te vinden op de website van de KNHB.

Op deze pagina vind je ook de bondsbriefings voor bondsscheidsrechters, CS+ en clubscheidsrechters waarin meer tekst en uitleg wordt gegeven over de spelregels en met specifieke aandachtspunten...

Overige links:

BH&BC Breda heeft een Verenigings Arbitrage Plan. Dit vindt u hier.