ALV Club van 100 - 8 juli 20.30

15-6 Nieuws

Geacht lid,

 

Het bestuur van de Club van 100 roept u bij deze op voor een algemene ledenvergadering ("ALV”) op woensdag 8 juli 2020 om 20.30 uur. Uiterlijk een week vooraf laten we u weten of deze ALV fysiek zal plaatsvinden of dat hij online zal plaatsvinden. Hoe dan ook, u kunt de vergadering alleen bijwonen indien u zich vooraf aanmeldt middels een email aan mij als secretaris van de Club van 100. U dient uw email dan te richten aan [email protected].

 

De agenda luidt als volgt

1.    Opening;

2.    Afmeldingen en ingekomen stukken;

3.    Goedkeuring notulen buitengewone algemene ledenvergadering van 30 September 2019;

4.    Voorstel voor wijziging statuten van de Club van 100;

5.    Mededelingen bestuur;

6.    Rondvraag;

7.    Sluiting.

 

Toelichting op de agenda van de ALV 8 juli 2020

 

Ad 3

Het verslag van de ALV van 30 September 2019 wordt u uiterlijk twee weken voor de vergadering toegestuurd.

 

Ad 4:

Het voorstel voor de wijziging van de statuten wordt uiterlijk twee weken voor de vergadering aan u toegestuurd met een korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen.

 

--

 

Uiteraard verheugen we op uw komst. 


Deze oproep is specifiek voor leden van de vereniging Club van 100. Wilt u ook lid worden van de Club van 100? Aanmeldingsformulieren kunt u via e-mail aanvragen via [email protected]


Met vriendelijke groet, namens het bestuur

 

Huib Berendschot

Secretaris Club van 100

 
15-6-2021 Club van 100