Club van 100 - ALV 4 oktober 2021

28-9 Nieuws

Geacht lid van de Club Van 100, 


ALV - 4 oktober 2021

Volgende week maandag 4 oktober 2021 om 20.30 uur is er een Algemene Leden Vergadering van de Club van 100. In verband daarmee sturen wij u de volgende stukken:

(a)   een investeringsvoorstel ingediend door het bestuur van BH&BC Breda; en

(b)  de nieuwe statuten van de Club van 100 zoals goedgekeurd in de meest recente ALV.

Ten aanzien van de statuten merken we op dat er twee stukken instaan die zijn opgenomen op aanbeveling van de notaris. Omdat die niet eerder aan u werden voorgelegd komen die op 4 oktober aan de orde en worden ze aan de ALV voorgelegd ter goedkeuring. Het gaat om de volgende passages:

Artikel 12 lid 7Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de desbetreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering; en

Artikel 20: Schriftelijk in deze statuten betekent bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

Mochten de artikelen onverhoopt niet worden goedgekeurd dan worden de statuten aangepast. Mochten ze wel worden goedgekeurd, maar mocht het vereiste aantal leden niet aanwezig zijn, dan worden deze artikelen opnieuw aan de leden voorgelegd bij de dan eerstvolgende ALV.

De agenda voor de ALV van 4 oktober 2021 is als volgt:

(1)   welkom en opening door de voorzitter;

(2)   Voorstel voor wijziging statuten van de Club van 100; 

(3)   Bespreking investeringsvoorstel BH&BC Breda

(4)   Mededelingen bestuur; 

(5)   Rondvraag; 

(6)   Sluiting. 

Uiteraard verheugen we op uw komst.


Bovendien is aanstaande zondag 3 oktober een ‘Super Sunday’; zowel Dames 1 als Heren 1 spelen thuis. Het Dames team om 12.45 uur tegen Fletiomare en Heren 1 om 14.45 uur tegen Leonidas. Kortom een mooie middag.Na de wedstrijd van Heren 1 zal de Club van 100 aan het bestuur van BH&BC Breda een nieuw ledenbord aanbieden met daarop alle namen van de huidige leden van de Club van 100. Zoals aan u bekend hangt het bord op een prominent plaats in het clubhuis. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Verder biedt de Club van 100 aan haar leden een consumptie aan zodat u aangenaam kunt genieten van de wedstrijden en bij wijze van dank voor uw support.

Hopelijk een dubbel tot ziens op aanstaande zondag en maandag.

Met vriendelijke groet,

Huib Berendschot

Secretaris Club van 100

Bijlage
 
 
28-9-2021 Club van 100

Reacties
Wil je reageren op het nieuws ?

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer nu!
Wil je reageren op het nieuws ?