In memoriam; Willem Verkleij

17-10 Nieuws


Eind vorige week bereikte ons het droevige bericht dat oud-voorzitter Willem Verkleij op 73-jarige leeftijd is overleden.

Vanaf 10-jarige leeftijd is Willem een actief en betrokken lid van BH&BC Breda geweest. Dat uitte zich in allerlei vormen. Van 1966 tot 1974 was hij speler van Heren 1. Hij maakte deel uit van de Technische Commissie Heren van 1966-1969 en van 1983-1987. Hij was bestuurslid belast met Tophockey van 1975-1978.

Willem heeft zich ook enorm ingezet voor sponsoring van de club en heeft daarvoor als eerste een commissie in het leven geroepen.

Van 1990-1995 was hij met verve voorzitter en hij heeft er toen hard aan moeten trekken om de club weer financieel gezond te maken na een financieel zeer uitdagend Hoofdklasse avontuur.

In de periode 1989-1995 was hij tevens bestuurslid van de Stichting de Baronie van Breda, de stichting die nog steeds onze velden en accommodatie beheert. Voor al zijn onbezoldigde, bevlogen en zeer gewaardeerde inzet werd hij benoemd tot lid van verdienste van onze club. En hij was tot voor kort ook lid van het comité van aanbeveling, welke het bestuur adviseert rondom benoemingen tot de "eregalerij" van BH&BC Breda.


Wij zijn Willem veel dank verschuldigd en zeer recentelijk is Willem gedecoreerd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, mede vanwege zijn inzet voor onze club.


Wij wensen zijn vrouw, Annemarie Verkleij - Engelen, kinderen en overige familie en vrienden heel veel sterkte toe.


 
17-10-2021 In memoriam